readsbml.jl 4.59 KB
Newer Older
1

2
const VPtr = Ptr{Cvoid}
Miroslav Kratochvil's avatar
Miroslav Kratochvil committed
3

Miroslav Kratochvil's avatar
Miroslav Kratochvil committed
4
5
6
7
8
"""
  function readSBML(fn::String)::Model

Read the SBML from a XML file in `fn` and return the contained `Model`.
"""
9
10
11
12
13
14
15
16
function readSBML(fn::String)::Model
  doc = ccall(sbml(:readSBML), VPtr, (Cstring,), fn)
  try
    n_errs = ccall(sbml(:SBMLDocument_getNumErrors), Cuint, (VPtr,), doc)
    if n_errs > 0
      @error "SBML loading failed"
      throw(:IOError)
    end
Miroslav Kratochvil's avatar
Miroslav Kratochvil committed
17

18
19
20
21
    if 0 == ccall(sbml(:SBMLDocument_isSetModel), Cint, (VPtr,), doc)
      @error "SBML document does not contain a model"
      throw(:ValueError)
    end
Miroslav Kratochvil's avatar
Miroslav Kratochvil committed
22

23
    model = ccall(sbml(:SBMLDocument_getModel), VPtr, (VPtr,), doc)
Miroslav Kratochvil's avatar
Miroslav Kratochvil committed
24

25
26
27
    return extractModel(model)
  finally
    ccall(sbml(:SBMLDocument_free), Nothing, (VPtr,), doc)
Miroslav Kratochvil's avatar
Miroslav Kratochvil committed
28
  end
29
end
Miroslav Kratochvil's avatar
Miroslav Kratochvil committed
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
function extractModel(mdl::VPtr)::Model
  units = Dict{String,Vector{UnitPart}}()
  for i = 0:ccall(sbml(:Model_getNumUnitDefinitions), Cuint, (VPtr,), mdl)-1
    ud = ccall(sbml(:Model_getUnitDefinition), VPtr, (VPtr, Cuint), mdl, i)
    id = unsafe_string(ccall(sbml(:UnitDefinition_getId), Cstring, (VPtr,), ud))
    units[id] = [
      begin
        u = ccall(sbml(:UnitDefinition_getUnit), VPtr, (VPtr, Cuint), ud, j)
        UnitPart(
          unsafe_string(
            ccall(
              sbml(:UnitKind_toString),
              Cstring,
              (Cint,),
              ccall(sbml(:Unit_getKind), Cint, (VPtr,), u),
            ),
          ),
          ccall(sbml(:Unit_getExponent), Cint, (VPtr,), u),
          ccall(sbml(:Unit_getScale), Cint, (VPtr,), u),
          ccall(sbml(:Unit_getMultiplier), Cdouble, (VPtr,), u),
        )
      end for j = 0:ccall(sbml(:UnitDefinition_getNumUnits), Cuint, (VPtr,), ud)-1
    ]
54
55
  end

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
  compartments = [
    unsafe_string(
      ccall(
        sbml(:Compartment_getId),
        Cstring,
        (VPtr,),
        ccall(sbml(:Model_getCompartment), VPtr, (VPtr, Cuint), mdl, i),
      ),
    ) for i = 0:ccall(sbml(:Model_getNumCompartments), Cuint, (VPtr,), mdl)-1
  ]

  species = Dict{String,Species}()
  for i = 0:ccall(sbml(:Model_getNumSpecies), Cuint, (VPtr,), mdl)-1
    sp = ccall(sbml(:Model_getSpecies), VPtr, (VPtr, Cuint), mdl, i)
    species[unsafe_string(ccall(sbml(:Species_getId), Cstring, (VPtr,), sp))] = Species(
      unsafe_string(ccall(sbml(:Species_getName), Cstring, (VPtr,), sp)),
      unsafe_string(ccall(sbml(:Species_getCompartment), Cstring, (VPtr,), sp)),
    )
74
75
  end

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
  reactions = Dict{String,Reaction}()
  for i = 0:ccall(sbml(:Model_getNumReactions), Cuint, (VPtr,), mdl)-1
    re = ccall(sbml(:Model_getReaction), VPtr, (VPtr, Cuint), mdl, i)
    kl = ccall(sbml(:Reaction_getKineticLaw), VPtr, (VPtr,), re)
    lb = (-Inf, "")
    ub = (Inf, "")
    oc = 0.0
    for j = 0:ccall(sbml(:KineticLaw_getNumParameters), Cuint, (VPtr,), kl)-1
      p = ccall(sbml(:KineticLaw_getParameter), VPtr, (VPtr, Cuint), kl, j)
      id = unsafe_string(ccall(sbml(:Parameter_getId), Cstring, (VPtr,), p))
      pval = () -> ccall(sbml(:Parameter_getValue), Cdouble, (VPtr,), p)
      punit =
        () -> unsafe_string(ccall(sbml(:Parameter_getUnits), Cstring, (VPtr,), p))
      if id == "LOWER_BOUND"
        lb = (pval(), punit())
      elseif id == "UPPER_BOUND"
        ub = (pval(), punit())
      elseif id == "OBJECTIVE_COEFFICIENT"
        oc = pval()
      end
96
    end
Miroslav Kratochvil's avatar
Miroslav Kratochvil committed
97

98
99
100
101
102
103
104
105
    stoi = Dict{String,Float64}()
    add_stoi =
      (sr, factor) ->
        stoi[unsafe_string(
          ccall(sbml(:SpeciesReference_getSpecies), Cstring, (VPtr,), sr),
        )] =
          ccall(sbml(:SpeciesReference_getStoichiometry), Cdouble, (VPtr,), sr) *
          factor
Miroslav Kratochvil's avatar
Miroslav Kratochvil committed
106

107
108
109
110
    for j = 0:ccall(sbml(:Reaction_getNumReactants), Cuint, (VPtr,), re)-1
      sr = ccall(sbml(:Reaction_getReactant), VPtr, (VPtr, Cuint), re, j)
      add_stoi(sr, -1)
    end
Miroslav Kratochvil's avatar
Miroslav Kratochvil committed
111

112
113
114
115
    for j = 0:ccall(sbml(:Reaction_getNumProducts), Cuint, (VPtr,), re)-1
      sr = ccall(sbml(:Reaction_getProduct), VPtr, (VPtr, Cuint), re, j)
      add_stoi(sr, 1)
    end
Miroslav Kratochvil's avatar
Miroslav Kratochvil committed
116

117
118
119
    reactions[unsafe_string(ccall(sbml(:Reaction_getId), Cstring, (VPtr,), re))] =
      Reaction(stoi, lb, ub, oc)
  end
Miroslav Kratochvil's avatar
Miroslav Kratochvil committed
120

121
  return Model(units, compartments, species, reactions)
Miroslav Kratochvil's avatar
Miroslav Kratochvil committed
122
end